MENADŽMENT

Dragan Rujević
Direktor

Klijenti: P&G, Philip Morris, IOM, USAID,…

Maja Bajić
Client Service Director

Klijenti: P&G, Boehringer Ingelheim, Gillette, Lenor, Colgate, Palmolive, Nova banka, Carvel, Electrolux,..

Srdjan Djurasinovic
Senior Account Manager

Klijenti: Nektar beer, Grawe insurance, Unicredit bank Banja Luka, P&G, Cambridge centar, Boehringer Ingelheim, Danone, Optima group…

NAŠ TIM

KO JE U NAŠEM TIMU?

NAŠ TIM ČINE GRUPA MLADIH, KREATIVNIH I
NAPREDNIH LJUDI, KOJI KROZ TIMSKI RAD JEDNOSTAVNO RJEŠAVAJU
NAJKOMPLIKOVANIJE ZADATAKE!

Gorana Vukičević

Account Manager

Vladimir Šutvić

Account Manager

Maja Đurašinović

BTL Manager

Dragan Zeljković

Graphic Designer

Andrea Petrović

Graphic Designer

Aleksandar Jurić

Graphic Designer

Igor Karanović

Web Developer

Anđelko Bodganović

Interactive Project Assistant

Suzana Trivić

Financial Department

Damir Ćobelić

Media Manager

Jovana Vujasinović

BTL&Account executive